Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > INDUSTRIAL REFRIGERATION AMMONIA & CO2 APPLICATIONS – HANDBOOK (PART II)

Στηβιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο Handbook έχει αναρτηθεί το δεύτερο μέρος τουβιβλίου που φέρει την ονομασία «Industrial refrigeration Ammonia and COapplications».

 

Contents

 

8. RefrigerantPump Controls

8.1 Pump Protection with Differential Pressure Control

8.2 Pump Bypass Flow Control

8.3 Pump Pressure Control

8.4 Summary

8.5 Reference Documents

9. Others

9.1 Filter Driers in Fluorinated Systems

9.2 Water Removal for Ammonia Systems

9.3 Air purging systems

9.4 Heat Recovery System

9.5 Reference Documents

10. Using CO2in refrigeration systems

10.1 CO2 as a refrigerant

10.2 CO2 as a refrigerant in industrial systems

10.3 Design pressure

10.4 Safety

10.5 Efficiency

10.6 Oil in CO2 systems

10.7 Comparison of component requirements in CO2,ammonia and R134a systems

10.8 Water in CO2 Systems

10.9 Removing water

10.10 How does water enter a CO2 system?.

10.11 Miscellaneous features to be taken intoconsideration in CO2 refrigeration systems

11. Pumped CO2in Industrial Refrigeration Systems

12. Controlmethods for CO2 systems

13. Design of aCO2 sub-critical installation

13.1 Electronic solution for liquid level control

13.2 Hot Gas Defrost for Pumped Liquid Circulation AirCoolers

14. Danfosssub-critical CO2 components

15. Full rangeof stainless steel

16. Appendix

16.1 Typical Refrigeration Systems

17. ON/OFF andmodulating controls

17.1 ON/OFF control

17.2 Modulating control

Reference Documents - Alphabetical overview

 

[ΠΗΓΗ:http://www.ra.danfoss.com/]