Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > RETROFIT OF R-410A IN AIR TO WATER HEAT PUMPS: TEST OF TWO LOW GWP CANDIDATES

This paper presents an experimental evaluation of twolow GWP refrigerants candidates for the replacement of R-410A in an "airto water" heat pump. The baseline is evaluated following the ANSI/AHRIStandard 551/591. For both low GWP candidates (ARM-70a and DR- 5), tests areperformed following the same standard for three refrigerant charges. Both heatcapacity and coefficient of performance are compared for the baseline and thetests with the low GWP refrigerants. The results show that for the bestrefrigerant charge, both heat capacity and COP are improved by 5 to 10%. Thebest refrigerant charge is found for both replacement candidates.

 

Στη βιβλιοθήκητων μελών μας στο φάκελο «F-Gases», θα βρείτε αναρτημένο το paper με την ονομασία «Retrofit of R410A in air to water heat pumps»

 

[ΠΗΓΗ: http://www.openriep.mines-paristech.fr/]