Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Η εφοδιαστική αλυσίδα εντάχθηκε σε τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»,το οποίο αποτελεί τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», που έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ,στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Επίσης, στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αναλυτικές πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία. 

ΕΣΠΑ.doc

EPIXEIRHMATIKOTHTA.doc

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]