Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTICS ELA

Η projectyou ανακοινώνει ότι συμβλήθηκε με το ΙLME ως Εκπαιδευτικός Φορέας για την εκπαίδευση και προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Logistician ELA. To πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκινά τον Νοέμβριο 2015 και οι εξετάσεις τον Ιανουάριο 2016.

H πιστοποίηση ΕLA αναγνωρίζεται από 30 χώρες - μέλη του ΕLA, όπου 7000 Logisticians έχουν πιστοποιηθεί από το 2000.  Φορέας Πιστοποίησης για την Ελλάδα έχει αναλάβει από το 2015 το ILME (www.ilme.gr) και οργανώνει το πρώτο πρόγραμμα Πιστοποίησης Logistics ELA.

Για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και SouthEurope – East Med η projectyou συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή εταιρεία DEKRAAKADEMIE η οποία εξειδικεύεται στην εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελμάτων με έμφαση στα Logistics.     

Τι προσφέρει η Πιστοποίηση

 • Ένα κοινό πρότυπο για ολοκληρωμένη και τυποποιημένη προσέγγιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα στάδια.
 • Κοινή γλώσσα συνεννόησης των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα, προμηθευτών και πελατών.
 • Ανεξάρτητη και Διεθνή αναγνώριση.
 • Ευρύτητα προσέγγισης επιπλέον των κλασσικών θεμάτων, και μοντέρνων προσεγγίσεων όπως : παγκοσμιοποίηση, Business economics, management, IT, cross-department relationships, customer service, κ.λπ.

 

Tα οφέλη για τα Στελέχη

 • Πιστοποιείτε την επαγγελματική σας επάρκεια.
 • Αποκτάτε κοινή γλώσσα επικοινωνίας με την παγκόσμια αγορά των Logistics.
 • Ενισχύετε το Βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές.
 • Συμμετέχετε σε ένα παγκόσμιο Δίκτυο πιστοποιημένων Logisticians.

Tα οφέλη για τις Εταιρείες

 • Tο προσωπικό σας αποκτά κοινή γνώση και γλώσσα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Τυποποιείτε τον τρόπο λειτουργίας των Logistics σας, ανεξάρτητα από το εκάστοτε απασχολούμενο προσωπικό.
 • Αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καλύτερες πιθανότητες συνεργασιών με πελάτες και συνεργάτες από Ευρώπη και Ελλάδα.
 • Ενδυναμώνετε και ενεργοποιείτε το προσωπικό σας για αυξημένη απόδοση.

Σε ποιούς απευθύνεται

Προσφέρονται 3 επίπεδα πιστοποίησης ανάλογα με την εμπειρία καιτις γνώσεις:

ΕJLog:  Operational/ Junior level,ESlog: Management/ Senior level, EMLog: Strategic/ Master level). Απευθύνεται σε:

 • Supply chain Mgrs, Logistics Mgrs, Transportation Mgrs, Performance Mgrs, Procurement Mgrs,  Customer Service Mgrs (ESLog – EMLog).
 • Στελέχη Αποθήκης, Δρομολόγησης, Supply and Demand planners , fleet Mgrs, Buyers.
 • IT Logistics software developers, Consultants, στελέχη 3PL-4PL.
 • Απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • Στελέχη Ιδιωτικού Τομέα, Δημοσίου και Αυτοδιοίκησης.

Πως μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για την πιστοποίηση 

Μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας που παρέχει ο Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας projectyou.Μπορεί να προετοιμαστεί και μόνος του διαβάζοντας βιβλιογραφία, αλλά εμπιστευόμενος την προετοιμασία του στην projectyou μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς πιστοποίησης.

Πότε γίνεται η Πιστοποίηση

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνονται στην Αθήνα ανά 6μηνο με πρώτη φορά τον Ιανουάριο 2015 (πληροφορίες : www.ilme.gr). Υπάρχει δυνατότητα για συχνότερες εξετάσεις και σε άλλες πόλεις ανάλογα με την ζήτηση.Ο υποψήφιος μπορεί να δώσει όλη την υλη η να την σπάσει σε δύο εξεταστικές περιόδους. Δικαιούται επίσης να κατοχυρώσει τα modules που επέτυχε και να ξαναδώσει μόνο τα modules που κόπηκε.

Πότε αρχίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας

Οι projectyou – DEKRA AKADEMIE οργανώνουν το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης και  προετοιμασίας τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2015(πληροφορίες:  http://www.projectyou.gr/certification-logistics-professional/).

Ποιές είναι Projectyou και DEKRA

Η projectyou (www.projectyou.gr)είναι εταιρεία εκπαιδευτική και ήδη συμμετέχει στην εκπαίδευση και στηνυλοποίηση αντίστοιχα των πιστοποιήσεων:

1. Project Management– International Project Management Association IPMA και

2. Εuropean Energy Managers – EUREM    

Παρέχει σεμινάρια για Logistics, Transportation, Management, Procurement, κλπ    

Εξειδικεύεταιστηνανάπτυξηαποφοίτων, στελεχώνκαιεταιρειώνμεεργαστήριαίδρυσηςνέωνεπιχειρήσεων,  business mentoring, couching, κλπ

Η projectyou εγκρίθηκε από το ILME  ως Φορέας ΕκπαίδευσηςγιατηνΕυρωπαϊκήΠιστοποίηση Logistics Professionals ELA.

H DEKRA AKADEMIE, εταιρεία του ομίλου DEKRA (www.dekra.com) με προσωπικό 32000 πανευρωπαϊκά, εκπαιδεύει και πιστοποιεί πλήθος επαγγελμάτων στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τον 2014 με την διαχείριση 3ετούς Σχολής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Τουριστικών επαγγελμάτων.

Ποιοί είναι οι εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση και προετοιμασία των υποψηφίων θα αναληφθεί απόομάδα:

 • Καταξιωμένων διευθυντικών Στελεχών εταιρειών με εμπειρία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Καθηγητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Mεντόρων επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης

Ποιά είναι τα θέματα των εξετάσεων

Για το EJlog εξετάζονται τα 4 πρώτα modules και 2 κατ’ επιλογή απότα υπόλοιπα ενώ στο ESLog εξετάζονται τα 5 πρώτα και 2 από τα υπόλοιπα.Δίνονται για το EJLog 80 multiple choice questions, 16 ερωτήσεις με shortanswers και ένα case study η συνέντευξη. Για το ESLog δίνονται αντίστοιχα 100,20, 1.

Ποιά είναι η διάρκεια της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση-προετοιμασία διαρκεί 30 – 60 ώρες, ανάλογα με τοεπίπεδο του ενδιαφερόμενου. Οι ώρες αυτές θα κατανέμονται σε αίθουσα,e-learning και homework. Ειδική οργάνωση της εκπαίδευσης θα γίνει για ναδιευκολυνθούν στελέχη με βαρύ πρόγραμμα η που διαμένουν σε απομακρυσμένεςπεριοχές όπως και εταιρικές ομάδες.