Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ROAD PACKAGE ΤΗΣ Ε.Ε

Τα «πάνω – κάτω» στις οδικές μεταφορές φέρνει το Road Packageτης ΕΕ. Η ΕΕ έχει ανακοινώσει, επανειλημμένως, την κατάρτιση του «Πακέτου Μέτρων για τις Οδικές Μεταφορές» έως τις αρχές του 2016, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, στις εμπορευματικές μεταφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αναμενόμενο «Πακέτο Μέτρων για τις Οδικές Μεταφορές» ενδέχεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, σε επιμέρους τομείς, όπως:

1. Οδική τιμολόγηση - Αναθεώρηση της οδηγίας για την ευρωβινιέτα και επανεξέταση της είσπραξης τελών

-Πρωτοβουλίες που θα προταθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016,

-Σταδιακή κατάργηση των συστημάτων «βινιέτας» για τα βαρέα φορτηγά οχήματα και τα αυτοκίνητα,

-Διασφάλιση ότι τα διόδια, όπου ισχύουν, καλύπτουν το σύνολο των βαρέων φορτηγών οχημάτων,

-Διασφάλιση ότι τα διόδια περιλαμβάνουν στοιχείο εξωτερικού κόστους, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,

-Αποφυγή της διακριτικής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου για τη σταδιακή κατάργηση των συστημάτων «βινιέτας»,

-Διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με τα διόδια και τις βινιέτες,

-Θέσπιση νέου πλαισίου για τα τέλη συμφόρησης,

-Δέσμευση των εσόδων των οδικών τελών για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών,

-Διευκόλυνση της καθιέρωσης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ).

2. Κοινωνικές πτυχές και επιβολή

-Θέσπιση κανονισμού για την κατηγοριοποίηση των σοβαρών παραβάσεων,

-Ερμηνευτική ανακοίνωση, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών (τα ζητήματα σχετικά με τον κατώτατο μισθό αναμένεται να αντιμετωπιστούν μέχρι το 2015),

-Νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κοινωνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων ανάπαυσης,

-Επιβολή και κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών,

-Ψηφιακή κωδικοποίηση της κοινωνικής νομοθεσίας,

-Κοινωνικός κώδικας για τους εργαζόμενους που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών: αναβιώνοντας ένα διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους (τέλος του 2016/αρχές του 2017).

3. Πρόσβαση στην αγορά

-Αξιολόγηση της λειτουργίας του κανονισμού αριθ. 1071/2009 σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στην εφαρμογή του προγράμματος REFIT,

-Ολοκλήρωση της αναθεώρησης της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με τα προσόντα και την κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών,

-Μετά από τη σταδιακή προσέγγιση της ελευθέρωσης, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (καμποτάζ)πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή (τέλος του 2016/αρχές του 2017),

-Ανάλυση των προκλήσεων στον τομέα των υπηρεσιών λεωφορείων,ταξί και μισθωμένων οχημάτων.

4. Διεθνής διάσταση των οδικών μεταφορών, με επίκεντρο τη συμφωνία χερσαίων μεταφορών με την Ελβετία,τις σχέσεις με την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

5. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τη δημιουργία μιας υπηρεσίας/πρακτορείου οδικών μεταφορών (τέλος του 2016/αρχές του 2017), προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]