Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > DG SANTE WORKING GROUP ON HYGIENE

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης της Ομάδας Εργασίας ήταν επικείμενες πρωτοβουλίες της DG SANTE στον τομέα της υγιεινής και πιο συγκεκριμένα:

  • Πρωτοβουλίες της ΕΕ για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του HACCP στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών και
  • Ένα έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής για τα φρούτα και τα λαχανικά
  • Οι συνθήκες θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του κρέατος
  • Ο Κανονισμός αριθμ 853/2004

 

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο ecsla -> ecsla ενημέρωση δείτε τα εξής

  • EU initiatives to facilitate the implementation of HACCP in the food and feed sector and

 

  • an EU guidance document on good hygiene practice for fruit and vegetables

 

 

  • ECSLA-NAC 10/15 & 11/15:  DG SANTE Working Group on Hygiene: Temperature conditions during transport and storage of meat

 

  • Regulation 853/2004

 

 

 

[ΠΗΓΗ:www.ecsla.eu ]