Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ

Τη δική της άποψη αναφορικά με την απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ μετά την είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος, δηλαδή μετά την πληρωμή του από τους καταναλωτές,καταθέτει η ΔΕΗ μετά και τις αντιδράσεις φορέων παραγωγών από ΑΠΕ  σε επιστολή που απέστειλαν προς τον υπουργό ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη.

Αναλυτικότερα,η Δημόσια Επιχείρηση σημειώνει τα εξής:

1.Πάγια επιδίωξη της ΔΕΗ, από το χαρακτήρα και την αποστολή της, είναι η μείωση του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) προς όφελος των καταναλωτών.

Είναι πασίγνωστο ότι εξαιτίας των άστοχων επιλογών του παρελθόντος η τιμή αγοράς της ενέργειας των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) είναι υπέρμετρα υψηλή.Αυτό επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της Η/Ε και αποτυπώνεται στο ΕΤΜΕΑΡ το οποίο έχει εκτοξευθεί στα ύψη, σε βάρος των καταναλωτών.

Υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ και η συνακόλουθη αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος,επιδρά αρνητικά στην εισπραξιμότητά τους, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους οικονομικά πελάτες της ΔΕΗ, με συνέπεια πρόσθετη ζημία για την Επιχείρηση.

2.Η απαίτηση από τη ΔΕΗ να καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να το έχει εισπράξει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ θα μπορούσε να προμηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σε πολύ φθηνότερες τιμές, δεν είναι παρά επιδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας παραγωγών, σε βάρος όλων.

3.Θέση της ΔΕΗ είναι ότι οι ΑΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό,τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς, όσο και εξαιτίας του ότι αποτελούν εγχώριο πόρο, καθώς η χώρα μας διαθέτει άφθονη ηλιοφάνεια και αιολικό δυναμικό.Στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη αυτή μέσω και της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η ανάπτυξη αυτή ωστόσο πρέπει να γίνει ορθολογικά, σε συνάρτηση και με την πρόοδο της τεχνολογίας, ώστε να συνδυαστεί με την απαραίτητη οικονομικότητα.

Σεότι αφορά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα, δηλαδή τον φαύλο κύκλοτων αλλεπάλληλων αυξήσεων του ΕΤΜΕΑΡ, επιβάλλεται να βρεθεί μια συνολική λύσηστο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να συμβάλουν όλες οι πλευρές στο μέτρο τωνδυνατοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, στο βαθμό που έχουνχορηγήσει στους παραγωγούς ΑΠΕ δάνεια με υψηλά επιτόκια.

Επαναλαμβάνουμεότι στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία κανένας δεν δικαιούται να απαιτεί, ναεπωμίζονται άλλοι τα βάρη της κρίσης, οχυρωμένος σε «κεκτημένα» και μάλιστααπότοκα άστοχων επιλογών.

4.Σε ότι αφορά στη θέση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)να ενταχθεί το ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών, η ΔΕΗ παρατηρείότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί τωνΑΠΕ θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους λοιπούς παραγωγούς, τόσο σε ότιαφορά στη διάθεση της παραγωγής τους, όσο και σε ότι αφορά στην τιμή πώλησήςτης στο Σύστημα.

[ΠΗΓΗ:http://energypress.gr/]