Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η  ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαιρεί από τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, αυτές που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή τις υποχρεώνει να καταβάλλουν παρακρατούμενο φόρο, με συντελεστή ίδιο με αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγουν την εξαίρεση.

Η ρύθμιση αυτή περιέχεται στον πρόσφατο νόμο 4321/2015, το άρθρο  21 παρ. 1, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει σχετικά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 23 ν. 4172/2013).

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε όλο το ΦΕΚ.

ΦΕΚ 32.pdf 

 

[ΠΗΓΗ:http://www.et.gr/]