Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > FRISBEE PROJECT IV

Στη βιβλιοθήκη των μελών στο φάκελο με την ονομασία «FRISBEE PROJECT» θα βρείτε το παρακάτω αρχείο αναρτημένο:


Literature review and experimental data of chilled and frozen meat quality and safety models

The objective of WP3 is the establishment of QEEAT tools for evaluation of quality, energy consumption and environmental impact of refrigeration technologies. The objective of this work package is also to provide evaluation tools (sensors, equipment, software, protocols and methodologies) to assess and improve existing refrigeration technologies and emerging new technologies and concepts 

 

[ΠΗΓΗ:http://www.frisbee-project.eu/]