Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > FRISBEE PROJECT II

Στη βιβλιοθήκη των μελών στο φάκελο με την ονομασία «FRISBEE PROJECT» θα βρείτε το παρακάτω αρχείο αναρτημένο:

 

Analysis of potential of novel refrigeration technologies suitable for selected industries for application and improvement of food quality, energy consumption and environmental impact

 

The aim of this subtask was to study refrigeration technologies and equipment throughout the food cold chain and to assess the potential of novel technologies in terms of energy consumption, environmental impact and temperature control.

 

Throughout the report options to reduce energy consumption, reduce emissions of greenhouse gasses and improve temperature control using futurere frigeration processes are discussed. Technologies are divided into two sections:

1. Technologies that are refrigeration technologies in their own right.
2. Technologies that are product oriented technologies.

 

[ΠΗΓΗ:http://www.frisbee-project.eu/]