Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 30 ESSENTIAL GUIDES TO THE NEW F-GAS REGULATION PART IV

Στη βιβλιοθήκη των μελών στο φάκελομε την ονομασία «30 Guides to the new F-Gas Regulation».,έχουν αναρτηθεί οι εξής οδηγίες:

 

Information on Training and Certification

IS 21 Stationary refrigeration, air-conditioning andheat pumps refrigerated

IS 22 Mobileair-conditioning

IS 23 Fire protection systems

IS 24 High voltage switchgear

 

 [ΠΗΓΗ: http://www.fridgehub.com/]