Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 30 ESSENTIAL GUIDES TO THE NEW F-GAS REGULATION PART III

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο με την ονομασία «30 Guides to the new F-Gas Regulation»., έχουν αναρτηθεί οι εξής  οδηγίες

 

Information for contractors, manufacturers and importers

IS 14 Refrigeration, air-conditioning and heat pump contractors

IS 15 Fire protection system contractors

IS 16 Refrigeration, air-conditioning and heat pump manufacturers

IS 17 Producers, importers and exporters

IS 18 F-Gas Wholesalers

IS 19 Customer Screening

IS 20 Annual reporting

 

[ΠΗΓΗ: http://www.fridgehub.com/]