Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 30 ESSENTIAL GUIDES TO THE NEW F-GAS REGULATION PART II

 

Στη βιβλιοθήκη των μελών στο φάκελο με την ονομασία «30 Guides to the new F-Gas Regulation»,έχουν αναρτηθεί οι εξής οδηγίες:

 

Other End User Sectors

IS 7 Insulating Foam

IS 8 Aerosols

IS 9 Solvents

IS 10 Fire Protection Systems

IS 11 High Voltage Switchgear

IS 12 Magnesium

IS 13 Semiconductors

[ΠΗΓΗ:http://www.fridgehub.com/]