Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 30 ESSENTIAL GUIDES TO THE NEW F-GAS REGULATION

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας ανοίγουμε νέο φάκελο με την ονομασία «30 Guides to the new F-Gas Regulation»., όπου σταδιακά θα αναρτηθούν οι 30 χρήσιμες οδηγίες σχετικά με το νέο Κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια. Σήμερα έχουν αναρτηθεί οι έξι πρώτες οδηγίες

 

Περιεχόμενα:

 

Information for End User Sectors

Refrigeration, air Conditioning and heat pumps

IS 1 Domestic Refrigeration

IS 2 Commercial Refrigeration

IS 3 Industrial Refrigeration

IS 4 Transport Refrigeration

IS 5 Stationary Air-Conditioning and Heat Pumps

IS 6 Mobile Air-Conditioning


Other End User Sectors

IS 7 Insulating Foam

IS 8 Aerosols

IS 9 Solvents

IS 10 Fire Protection Systems

IS 11 High Voltage Switchgear

IS 12 Magnesium

IS 13 Semiconductors


Information for contractors, manufacturers and importers

IS 14 Refrigeration, air-conditioning and heat pump contractors

IS 15 Fire protection system contractors

IS 16 Refrigeration, air-conditioning and heat pump manufacturers

IS 17 Producers, importers and exporters

IS 18 F-Gas Wholesalers

IS 19 Customer Screening

IS 20 Annual reporting


Information on Training and Certification

IS 21 Stationary refrigeration, air-conditioning andheat pumps refrigerated

IS 22 Mobileair-conditioning

IS 23 Fire protection systems

IS 24 High voltage switchgear

 

Other Important Information

IS 25 Understanding CO2 thresholds

IS 26 Summary of bans related to new equipment and products

IS 27 Flammability issues

IS 28 The HFC phase down process

IS 29 Low GWP alternatives

IS 30 Index and glossary

[ΠΗΓΗ: http://www.fridgehub.com/]