Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΤΡ)

Σε τροποποίηση της οικ. 50786/3319/2?9?2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418)κ.u.α. «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ),όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970, καθώς και των τροποποιήσεων της που τέθηκαν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013, λαμβανομένου υπόψη και του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014», προχώρησαν τα υπουργεία Εξωτερικών και Μεταφορών.

ΦΕΚ_ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]