Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΛΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποίησε την Ιταλία και τη Μάλτα ότι πιθανόν να κληθούν να αντιμετωπίσουν νομικές διαδικασίες, εάν αποτύχουν να συμμορφωθούν με τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του κανονισμού, η Ιταλία και η Μάλτα δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των εταιριών ή του προσωπικού που εμπλέκονται στις δραστηριότητες που αφορούν στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (F-gases). Η Ιταλία επιπροσθέτως, δεν έχει κοινοποιήσει κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις όταν μια διάταξη του κανονισμού παραβιάζεται. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της οδηγίας 842/2006 EC της ΕΕ τα φθοριούχα αέρια, το προσωπικό που εμπλέκεταιμε τα αέρια αυτά έπρεπε να πιστοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2011 ενώ οι χώρες μέλη έπρεπε να έχουν ενημερώσει την ΕΕ για τα προγράμματα πιστοποίησής τους πριν τον Ιανουάριο του 2009. Οι καθυστερήσεις, όπως σας είχαμε ενημερώσει στο παρελθόν μέσω της ECSLA,  οφείλονται στις διαφορές των διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, στα εκάστοτε υπάρχοντα συστήματα πιστοποίησης και στην υποτίμηση της δομής που απαιτείται για την εφαρμογή. Το συμπέρασμα για τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των Fgas συνοψίζεται στο ότι δενυπάρχουν αρκετά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης. φαίνεται ωστόσο, ότι οι εκπομπές έχουν ήδη μειωθεί. Επίσης, πιο ισχυρή μείωση θα πρέπει να αναμένεται το 2015.