Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2012 > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ECSLA- ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ενημέρωση για την πορεία των εργασιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων που σχετίζονται με την αναθεώρηση του Πακέτου Υγιεινής και την αναθεώρηση της επιθεώρησης κρεάτων. 

Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

·        Η ανάθεση καθηκόντων ελέγχου κρέατος

·         Η εισαγωγή σύνθετων προϊόντων

·         Οι νέες νομικές διατάξεις για την τροποποίηση των καταλόγων των ζώων και των προϊόντων που υπόκεινται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης

·         Οι κανονισμοί για τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην και δια της ΕυρωπαΪκής Ένωσης συγκεκριμένων σύνθετων προϊόντων

Επιπροσθέτως, το Φεβρουάριο έλαβε χώρα ένα συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Καταπολέμηση των Εγκλημάτων που σχετιζονται με τα τρόφιμα. Παράλληλα, η ECSLA παρευρέθη στις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα όπως η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία, Περιβαλλοντικές Εξελίξεις για το μεγάλο θέμα των F-Gases και το συμβιβασμό για την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης, Εξελίξεις στις Μεταφορές κ.ά.

Βρείτε αναλυτικά όλη την ενημέρωση των εξελίξεων από την ECSLA στη Βιβλιοθήκη της ΕΕΒΨ στο φάκελο ECSLA (EUROPEAN COLD STORAGE AND LOGISTICS ASSOCIATION) και υποφάκελο ECSLA NEWSFLASH.