Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΨΥΧΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε το 1ο Δελτίο «Ψυχρής Ενημέρωσης» που δημιούργησε η Ένωση για τα μέλη και τους φίλους της.  Το δελτίο περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

  • Μήνυμα προέδρου
  • Υπηρεσίες Πληροφοριών
  • Επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο
  • Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • Lobbying (προάσπιση επαγγελματικών συμφερόντων)
  • Συγκεκριμένη εκπαίδευση στη βιομηχανία
  • Έρευνες Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking)
  • Συνθήκες Αποθήκευσης
  • Ενημερωτικά Δελτία

 

Δείτε το δελτίο μαζί με τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία εδώ.