Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 842-2006 ΓΙA TA F-GASES ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Η ΕΕ κάνει έρευνα επί του θέματος των f-gases -και του κανονισμού 842/2006- και έχει αναθέσει σε εταιρεία Γερμανών συμβούλων να μελετήσει άποψη, αν τα νέα μέτρα είναι ικανοποιητικά, με σκοπό να διερευνηθούν οι λειτουργικές και οικονομικές δυσκολίες που απορρέουν από οποιεσδήποτε περιοριστικές νομοθεσίες.

 

Για αυτό το θέμα- της επανεξέτασης του κανονισμού 842- θα γίνει συνάντηση με την Επιτροπή στις Βρυξέλες στις 11 Οκτωβρίου. Η ECSLA έχει προσκληθεί σε αυτή τη συνάντηση και έχει ετοιμάσει σχετική αναφορά. 

 

Η συζήτηση θα αφορά:

 • Το άρθρο 3 για τις διαρροές
 • Το άρθρο 4 για την αποκατάσταση, ανακύκλωση και καταστροφή του ψυκτικού μέσου
 • Το άρθρο 5 για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση
 • Το άρθρο 6 για το σύστημα αναφοράς και βάσεων δεδομένων
 • Το άρθρο 3 και 7 για το κόστος εγκατάστασης
 • Τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού
 • Τις χρεώσεις (charge) 3kg
 • Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις με χρεώσεις (charge) >300kg
 • Επισήμανση
 • Εναλλακτικά ψυκτικά αέρια
 • Ποινές  

 

Την αναφορά μπορείτε να τη βρείτε στη βιβλιοθήκη , 01.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.