Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προγράμματα τα οποία έχουν προκυρηχθεί από το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υποβολής των αιτήσεων.

 

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

·        Προκήρυξη για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών

·        Προκήρυξη για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών

 
Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αφορούν:

·         Κτίρια και εγκαταστάσεις

·         Eκσυγχρονισμό υπηρεσιών

·         Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

·        Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας

·         Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες

·         Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

 

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει το 65%.

 

 

Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες των Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών αφορούν:

·         Εξοπλισμό Η/Υ

·         Λογισμικό (Software)

·         Εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό

 

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει το 80%.

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες με τα συνδεδεμένα μας μέλη(ενδεικτικά) :

 

Πατήστε εδώ να δείτε την ανακοίνωση και εδώ  τον οδηγό εφαρμογής της προκήρυξης.