Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHILL-ON

Το πρόγραμμα CHILL-ON ιδρύθηκε από την ΕΕ, με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα, την ασφάλεια, την διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στην ψυκτική αλυσίδα κατάψυξης και συντήρησης.

 

Για να το πετύχει αυτό αναπτύσσει ωφέλιμες τεχνολογίες και μηχανήματα για συνεχή έλεγχο και καταγραφή των δεδομένων σε ολόκληρη την ψυκτική αλυσίδα.

 

Η βασική ασχολία του προγράμματος είναι η αγορά ψαριών, η οποία είναι  στην τρίτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς τροφίμων και επιπλέον είναι ένα ευαίσθητο προϊόν ως προς την αλλοίωση. Πατήστε εδώ για περισσότερα.