Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ECSLA –GCCA

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν η Παγκόσμια Συμμαχία για την Ψυκτική Αλυσίδα (GCCA -Global Cold Chain Alliance) με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχρής Αποθήκευσης και Logistics (ECSLA -European Cold Storage and Logistics Association), σύμφωνα με την οποία η ECSLA γίνεται μέλος - εταίρος της GCCA.


Μερικά βασικά σημεία της συμφωνίας είναι:

 

  • Η συμφωνία επιτρέπει στους δύο οργανισμούς να προσφέρουν εκτενή προγράμματα και υπηρεσίες στις εθνικές ενώσεις και στα Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης.

 

  • Η GCCA και η ECSLA θα αυξήσουν τον αριθμό των συναντήσεων προκειμένου να χτίσουν νέες ευκαιρίες δικτύωσης και εκπαίδευσης.

 

  • Οι εθνικές ενώσεις κάθε ευρωπαϊκού κράτους θα καταχωρηθούν σε λίστα στο περιεκτικό Global Cold Chain Directory, που θα εκδοθεί από τη GCCA και θα διανεμηθεί σε εταιρείες τροφίμων και οργανισμούς σχετικούς με την ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως.

 

  • Η ECSLA θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τις ενώσεις κάθε κράτους και την ευρωπαϊκή βιομηχανία ψυκτικών αποθηκών στην Ε.Ε. και άλλους κρατικούς φορείς στην Ευρώπη.

 

  • Η GCCA και η ECSLA θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν νέες εθνικές ενώσεις στην Ευρώπη και να επιδιώξουν χρηματοδότηση από την Ε.Ε.