Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΒΨ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΨΥΧΡΩΝ 3PL

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση στις 8-2-09 στα πλαίσια της 2ης Διεθνούς Έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2009».

Η ημερίδα είχε τίτλο Συμβάσεις Ψυχρών 3PL” και παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:

1.     Το πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων ψυχρών 3PL - Νίκος Χαριτωνίδης, Πρόεδρος Δ.Σ Ψυγεία ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΒΨ, Διευθυντής της εταιρείας Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Ψυκτικής Αλυσίδας “CRYOLOGIC”. Ο κ. Χαριτωνίδης έκανε μια παρουσίαση βήμα – βήμα, για το θεσμικό πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων 3PL, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα λειτουργίας, ασφάλισης, κοστολόγησης, εισπράξεων και συνεχούς βελτίωσης. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης για τους 3PLs και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα :

·         Οι 3PLs είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της ιδέας του outsourcing

·         Η συνεργασία με ένα 3PL μπορεί να προσφέρει θαυμάσιες λύσεις, από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να καταλήξει σε απειλή και ζημιά

·         Η υγιής συνεργασία διασφαλίζεται από ζωντανή επικοινωνία και μια προσεκτικά σχεδιασμένη σύμβαση, η οποία πρέπει να καλύπτει λειτουργικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και νομοθετικά θέματα.

·         Για μακροπρόθεσμες συνεργασίες καταρτίζονται «customized» συμβάσεις, με την επικουρία κορυφαίων στελεχών και δικηγόρων

·         Για βραχυπρόθεσμες συνεργασίες αρκούν προσεκτικά σχεδιασμένοι όροι αποθήκευσης, με ελαφρές τροποποιήσεις και με προσάρτημα τη προσφορά.

·         Αμφότερες οι πλευρές πρέπει να μελετούν προσεκτικά τι πρέπει να πάρουν και τι πρέπει να δώσουν και να επικυρώνουν τη συμφωνία τους με υπογραφές των εγγράφων.

 

2.     Σημεία προβληματισμού στην διαχείριση της αποθήκης και πως μπορούν να τα επηρεάσουν θετικά οι αποθέτες - Κυριάκος Σπανογιάννης, Δ/ντης Ανάπτυξης και Συντονισμού Λειτουργιών Kuehne Nagel Α.Ε., Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. της Ε.Ε.Β.Ψ., Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.L.  Ο κ. Σπανογιάννης ανέπτυξε τα προβλήματα συνεργασιών 3PL, που απορρέουν από τους πελάτες των 3PL. Παρουσίασε  μία εικόνα διαφορετική των μελετών που παρουσιάζονται  περί αξιολόγησης των υπηρεσιών των Παρόχων. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «και οι Πάροχοι αξιολογούν τους συνεργάτες τους και βοηθούν στην βελτίωση (από όλες τις πλευρές) της εφοδιαστικής τους αλυσίδας»! Τα κύρια συμπεράσματα ήταν : 

  • Ο αποθέτης πρέπει να κατανοήσει ότι με την ανάθεση των Λειτουργιών Logistics σε έναν Ψυχρό Πάροχο Υπηρεσιών  δεν σημαίνει ότι δεν έχει και την ευθύνη της συνεργασίας ή και την από μέρους του ανάληψη ενεργειών προς επίλυση σημαντικών προβλημάτων  που επηρεάζουν το κόστος Logistics του και το επίπεδο εξυπηρέτησης.
  • Ο Ψυχρός Πάροχος Υπηρεσιών Logistics πρέπει να θεωρηθεί από τον αποθέτη σαν «Προέκταση των Δραστηριοτήτων του»  και ένας ειδικευμένος Στρατηγικός Συνεργάτης.
  • Ο αποθέτης υποχρεούται να είναι σε συνεχή επαφή με τον Πάροχο και να αξιολογούν μαζί κοινά πλάνα ενεργειών  συνεχούς καλυτέρευσης.

 

3.     Σωστές Συμβάσεις στην Ψυχρή Φυσική Διανομή - Κώστας Λάμπρου, Αναπλ. Γενικός Δ/ντής, MAVE Logistics SA. Ο κ. Κ. Λάμπρου ανέπτυξε παραστατικά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντούν οι 3PLs κατά τη διανομή, που πληθωρίζουν το κόστος. Ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται καθημερινά, όπως ανεπαρκής χρονικός προγραμματισμός, καθυστερήσεις στα σημεία παραλαβής, δυσκολίες πρόσβασης σε ράμπες, απαιτήσεις για διαλογές και τοποθέτηση σε ράφια, εισπράξεις, επιστροφές, ωράρια, πεζόδρομοι κ.α. Ανέφερε ότι τις περισσότερες φορές το κόστος επωμίζεται ο 3PL και τόνισε την αναγκαιότητα «οι Συμβάσεις να αναφέρουν όσο αναλυτικότερα γίνεται τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των επιβαρύνσεων».  Κατέληξε ότι οι 3PLs μπορούν να προσφέρουν κάθε είδους υπηρεσία, φθάνει να αμείβονται σωστά.

 

Η ημερίδα έκλεισε με τη δέσμευση των μελών του ΔΣ της Ένωσης να προχωρήσουν τη προσπάθεια καθοδήγησης των μελών της για ορθές συμβάσεις. Ακολούθησαν συζητήσεις με τον κ. Δημήτρη Βαμβακόπουλο - Πρόεδρο Επιτροπής Logistics Υπουργείου Μεταφορών, πρώην Πρόεδρο ΕΕΒΨ - και με τον κ. Κωνσταντίν Βανγκέλοβ -Γενικό Διευθυντή  της FRESH LOGIC στη Βουλγαρία - για θέματα που αφορούν το κλάδο μας και επιχειρηματικές συνεργασίες με τη Βουλγαρία. Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες.

Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να δούνε τις παρουσιάσεις της ημερίδας, καθώς και την αναφορά κ. Ν. Χαριτωνίδη «ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3PL» στην Ενότητα 20  της βιβλιοθήκης «ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΨΥΧΡΩΝ 3PL».