Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ LISTERIA MONOCYTOGENES

Η ECSLA-EUROPEAN COLD STORAGE AND LOGISTICS ASSOCIATION- ενημέρωσε τα μέλη της με την 54η εγκύκλιο  σχετικά με τα έγγραφα των οδηγιών για τα μικροβιολογικά κριτήρια  LISTERIA MONOCYTOGENES. Τα έγγραφα αυτά αφορούν οδηγία και τεχνικό οδηγό για τα μικροβιολογικά κριτήρια στα έτοιμα-προπαρασκευασμένα τρόφιμα.

 

Τους οδηγούς για τα μικροβιολογικά κριτήρια LISTERIA MONOCYTOGENES μπορείτε να τους βρείτε στη βιβλιοθήκη ενότητα 01.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τίτλους :

 

  • ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ LISTERIA MONOCYTOGENES ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 2073-2005
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ LYSTERIA MONOCYTOGENES

 

Οι οδηγοί εκδόθηκαν στις 15-12-08.

 

Η 54η εγκύκλιος είναι καταχωρημένη στη σελίδα μας στη βιβλιοθήκη, ενότητα 08. ECSLA/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ECSLA 2008.