Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υγεία και προστασία των καταναλωτών (DG SANCO), δημοσίευσε ένα έγγραφο – οδηγία, όπου απαντώνται τα βασικά ερωτήματα σχετικά με εισαγωγές τροφίμων και τους νέους κανόνες υγιεινής και επισήμων ελέγχων. Το έγγραφο πραγματεύεται τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, είτε συνδυασμό και των δύο.

Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρονται οι απαιτήσεις για την έγκριση εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, καθώς και οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 178 / 2002. Τέλος, αναφέρονται οι έλεγχοι που διασφαλίζουν τις διαδικασίες υγιεινής εισαγομένων τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

Ο οδηγός αποτελεί απλά μια επεξήγηση των ήδη ισχυόντων κανονισμών και είναι δημοσιευμένος στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας / νομοθεσία / ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ