Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Πρόγραμμα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


10/8/2021  

Οριστικά Αποτελέσματα 9ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

4/8/2021  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 9ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4/8/2021  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 9η ΕΠΙΛΟΓΗ

3/8/2021  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 9ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5002871

23/7/2021  

Οριστικά Αποτελέσματα 8ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

19/7/2021  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 8ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

12/7/2021  

Οριστικά Αποτελέσματα 7ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

6/7/2021  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 7ης Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/7/2021  

21ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

16/6/2021  

Οριστικά Αποτελέσματα της 6ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με κωδικό ΟΠΣ 5002871)

10/6/2021  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 6ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/6/2021  

20ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/5/2021  

19ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

19/4/2021  

Οριστικά Αποτελέσματα 5ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

13/4/2021  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 5ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/4/2021  

18ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

17/3/2021  

Οριστικά Αποτελέσματα 4ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

9/3/2021  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 4ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/3/2021  

17ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/2/2021  

16ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/1/2021  

15ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

8/12/2020  

Οριστικά Αποτελέσματα 3ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

2/12/2020  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 3ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/12/2020  

14ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

26/11/2020  

Οριστικά Αποτελέσματα 2ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

21/11/2020  

Προσωρινά Αποτελέσματα της 2ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/11/2020  

13ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

12/10/2020  

Οριστικά αποτελέσματα ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

6/10/2020  

Προσωρινά αποτελέσματα ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/10/2020  

12ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/9/2020  

11ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/8/2020  

10ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/7/2020  

9ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/6/2020  

8ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

6/5/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

4/5/2020  

7ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/4/2020  

6ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

3/3/2020  

5ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

17/2/2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 2.2020

31/1/2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 4ου Κύκλου Συλλογής Αιτήσεων

31/1/2020  

4ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

7/1/2020  

3ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

7/1/2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 3ου Κύκλου Συλλογής Αιτήσεων

11/12/2019  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/12/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 2ου Κύκλου Συλλογής Αιτήσεων

2/12/2019  

2ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

29/11/2019  

Επικαιροποιημένο FAQ 11.2019

18/11/2019  

Νέα Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Στελέχους 4 με σύμβαση εργασίας

14/11/2019  

Δελτίο Τύπου Απολογισμού Έκθεσης

8/11/2019  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4

25/10/2019  

Δελτίο Τύπου Έναρξης Συλλογής Αιτήσεων

24/10/2019  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4

24/10/2019  

1os Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

28/6/2019  

FAQ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

10/6/2019  

ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ

31/5/2019  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΟΥ

15/5/2019  

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18/4/2019  

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας"

29/3/2019  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22/3/2019  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/3/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

5/3/2019  

Επαναπροκήρυξη Θέσης Στελέχους 4

8/2/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΑ 1.3.2019

8/2/2019  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

8/2/2019  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

22/1/2019  

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

4/12/2018  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/11/2018  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1/10/2018  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1/10/2018  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

25/9/2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

25/9/2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

28/8/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

28/8/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/8/2018  

Poster Έργου

16/7/2018  

FAQ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

25/6/2018  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

28/5/2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

8/1/2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣελίδα: 1