Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > OIL IN REFRIGERATION SYSTEMS

Στη βιβλιοθήκη τωνμελών μας στο φάκελο «Advantage Ammonia», θα βρείτε παρουσίαση με την ονομασία «Oil in refrigeration systems ».

 

Contents:

 

 1. What is oil
 2. Role of lubricating oil
 3. Properties of lubricating oil
 4. Structure of lubricating oil
 5. Mineral oil vs synthetic oil
 6. Advantages of synthetic oil
 7. Mixing of two different grade oil
 8. Lubricants for ammonia systems
 9. Viscosity grade for ammonia systems
 10. Synthetic lubricants for ammonia systems
 11. Thermal stability with ammonia
 12. Lubricant loss in the compressor
 13. Oil analysis sheet
 14. Typical reciprocating compressor package
 15. Typical screw compressor package
 16. Problems due to oil carryover
 17. Oil draining in ammonia systems
 18. High pressure receiver

 [ΠΗΓΗ:http://www.ammoniaindia.org/]