Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > COMPRESSOR PROBLEM & SOLUTIONS -PRESENTATION

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο «Advantage Ammonia», θα βρείτε παρουσίαση με την ονομασία «Compressor problem & solutions».

 

Contents:

 

1.Types ofcompressors used in ammonia refrigeration

2.Compressor failure

3.Slugging/ floodedstart

4.How can weprevent slugging?

5.Flood back

6.How can weprevent liquid flood back

7.Lack/ loss oflubrication

8.Results of  lack/ loss of lubrication

9.How can weimprove lubrication?

10.Contamination inthe system

11.Result ofcontamination

12.Maintenance

·Rotor thrustmeasurement

·Oil analysis

·Vibrationanalysis

13.Servicing

·Minor repair

·Major repair

14.Shaft sealproblems

 

 

 

 

[ΠΗΓΗ:http://www.ammoniaindia.org/]