Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Η ΓΣ ΤΗΣ ΔΕΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Tελικά η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων της ΔΕH, θα αποφασίσει για τα βιομηχανικά τιμολόγια στην υψηλή τάση, τα οποία θα ισχύσουν την διετία 2016-17.

Αυτό προκύπτει από το κείμενο της απόφασης του δ.σ. της ΔΕΗ που ενέκρινε τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης και ενώ εν τω μεταξύ είχε επιχειρηθεί η διαμόρφωση κλίματος ασάφειας ως προς το τι ακριβώς θα κληθεί να εγκρίνει αυτή.

Συγκεκριμένα,η αρχική ανακοίνωση της επιχείρησης μιλούσε για απόφαση που θα αφορά την έγκριση των τιμολογίων στην υψηλή τάση, όπως και την κατάργηση της έκπτωσης 20% που είχαν αποφασίσει προηγούμενες έκτακτες γ.σ. . Στη συνέχεια και στις επεξηγήσεις του δ.σ. της ΔΕΗ επί των θεμάτων της γ.σ. ως μόνο θέμα επί της εμπορίας αναφερόταν η κατάργηση της έκπτωσης του 20%.

Ωστόσο,όπως φαίνεται από το πρακτικό της συνεδρίασης του δ.σ. της ΔΕΗ της 26 Νοεμβρίου που έλαβε τις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της έκτακτης γενική συνέλευσης, η επιχείρηση έχει ετοιμάσει και πρόκειται να εγκρίνει επτά τιμοκατάλογους με ισχύ τη διετία 2016 -17. Επίσης έχει ετοιμάσει και πρόκειται να εγκρίνει πίνακα παροχής κινήτρων, δηλαδή εκπτώσεις για υψηλή κατανάλωση στη ζώνη ελαχίστου ισχύος (βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες) για την ίδια χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με την απόφαση του δ.σ. προκειμένου να συναφθούν οι συμβάσεις με τους καταναλωτές στην υψηλή τάση, θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των όσων ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας και στις προθεσμίες που ορίζει ο Κώδικας. Ενώ στην περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, μετά την 1 Ιανουαρίου 2016, η τιμολόγηση από τη ΔΕΗ θα γίνει με τους νέους τιμοκαταλόγους που θα εγκρίνει η γ.σ. των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου.

Στην ουσία δηλαδή, η ΔΕΗ έχει όλα τα περιθώρια να τηρήσει την ίδια άκαμπτη στάση που τηρούσε μέχρι τώρα έναντι των πελατών της στην υψηλή τάση (και όχι μόνο), προσφέροντας τους τιμολόγια με τη λογική «take it or leave it», καθώς οι καταναλωτές αυτοί δεν έχουν περιθώρια προμήθειας από άλλους παραγωγούς με χαρακτηριστικά (μίγμα καυσίμων) αντίστοιχα της ΔΕH.

Ολόκληρη η απόφαση του δ.σ. της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο θέμα έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τους πελάτες Υψηλής Τάσης για τη διετία 2016-2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση των εξής:

1.1. Των επτά (7) Τιμοκαταλόγων Ανταγωνιστικών Χρεώσεων για την Υψηλή Τάση για τη διετία 2016-2017.

1.2. Του Πίνακα παροχής κινήτρων [εκπτώσεις για υψηλή κατανάλωση (ενέργεια) στη Ζώνη Ελαχίστου Ισχύος (βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες)] για την Υψηλή Τάση, για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο.
1.3. Για τη σύναψη σύμβασης με τους πελάτες Υψηλής Τάσης θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας διαδικασίες, ήτοι διενέργεια διαπραγματεύσεων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας Προμήθειας και σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα περί παύσης εκπροσώπησης. Στην περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, μετά την 1.1.2016 η τιμολόγηση θα γίνει με τους νέους τιμοκαταλόγους.

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την επίλυση θεμάτων που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

3. Να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕH Α.Ε. της 7ης Δεκεμβρίου 2015, τα εξής:

3.1. Την, συνεπεία των προβλέψεων του Ν. 4336/2015,ανάκληση των από 28.2.2014 και 22.12.2014 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούσαν την παροχή εκπτώσεων(20%) για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από την 1.1.2016 και εφεξής.
3.2. Τη συνέχιση της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) με τον υφιστάμενο τρόπο μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών ή της κατ'άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Ο ΣΕΒ

Τέλος να σημειωθεί ότι εχθές ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, με επιστολή του στη διοίκηση της ΔΕΗ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τόσο ο Σύνδεσμος όσο και οι βιομηχανίες μέλη του, «επιδιώκουν παγίως και αναμένουν από τη ΔΕΗ τη διεξαγωγή καλόπιστων διαπραγματεύσεων με στόχο τη διαμόρφωση εξατομικευμένων και ανταγωνιστικών τιμολογίων στη βάση των αρχών που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Προμήθειας, συνεκτιμώντας τη σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της ΔΕΗ κατά την τελευταία διετία ως απόρροια της κατακόρυφης πτώσης των διεθνών τιμών καυσίμων και ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού».

Έτσι,κάλεσε τη ΔΕΗ να προβεί άμεσα σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις κατ' αρχήν με τη μεγάλη πλειοψηφία της ενεργοβόρου βιομηχανίας, σε ατομικό επίπεδο, για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμολογίων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων, τα οποία (τιμολόγια)–κατά την πάγια θέση του Συνδέσμου και τη ρητή πρόβλεψη του ν. 4336/2015– θα αντανακλούν το οριακό (δηλ. το μεταβλητό) κόστος παραγωγής της ΔΕH, απαλλαγμένο ασφαλώς από «μονοπωλιακές προσόδους και ανεπάρκειες».

[ΠΗΓΗ:euro2day.gr]