Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > INDUSTRIAL REFRIGERATION AMMONIA AND CO2 APPLICATIONS (HANDBOOK)

Στη βιβλιοθήκη των μελών μας ανοίγουμε φάκελο με την ονομασία «Handbook» στον οποίο για σήμερα έχει αναρτηθεί το πρώτο μέρος του πολύ χρήσιμου βιβλίου που φέρει την ονομασία «Industrial refrigeration Ammonia and CO2 applications».

 

Contents

1. Introduction

2. Compressor Controls

2.1 Compressor Capacity

2.2 Discharge Temperature Control with Liquid

2.3 Crankcase Pressure Control

2.4 Reverse Flow

2.5 Summary

2.6 Reference

3. Condenser Controls

3.1 Air Cooled Condensers

3.2 Evaporative Condensers

3.3 Water Cooled Condensers

3.4 Summary

3.5 Reference Documents

4. Liquid Level Control

4.1 High Pressure Liquid Level Control System (HP LLRS)

4.2 Low Pressure Liquid Level Control System (LP LLRS)

4.3 Summary

4.4 Reference Documents

5. Evaporator

5.1 Direct Expansion Control

5.2 Pumped Liquid Circulation Control

5.3 Hot Gas Defrost for DX Air Coolers

5.4 Hot Gas Defrost for Pumped Liquid Circulation AirCoolers

5.5 Multi Temperature

5.6 Media Temperature

5.7 Summary

5.8 Reference Documents

6. Oil Systems

6.1 Oil cooling

6.2 Oil Differential Pressure Control

6.3 Oil Recovery System

6.4 Summary

6.5 Reference Documents

7. Safety systems

7.1 Pressure Relief Devices

7.2 Pressure and Temperature Limiting Devices

7.3 Liquid Level Devices

[ΠΗΓΗ:http://www.ra.danfoss.com/]