Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ. ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

Ως θετική εξέλιξη χαρακτηρίζουν μεταφορείς διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με την οποία μετατέθηκε η υποχρέωση αντικατάστασης του στόλου οχημάτων τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες ΦΔΧ αυτοκίνητα που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους.

Μετά την παρέλευση δέκα ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια».

 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]