Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > REFRIGERANT CONTAINTMENT STUDY

A new refrigerant containment study, fundedby the French government, questions current leakage thresholds, suggestingthat repairing small leaks may actually be more detrimental to theenvironment. The report draws on research conducted by Cemafroid Irstea,the French air conditioning and refrigeration testing and certification company,on behalf of the French association Alliance Froid Climatisation Environnement(AFCE).

Η έρευνα έχει αναρτηθεί στη βιβλιοθήκη των μελών μας στο φάκελο ECSLA υποφάκελο ενημέρωση από ECSLA