Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΔΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας, κατόπιν μεταβίβασης, έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με τη Γ.Γ. Μεταφορών Πέτη Πέρκα, «με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Νόµου 3887/10 (ΦΕΚ 174Α’, 30 Σεπτεμβρίου 2010), όπως ισχύει σήµερα, προβλέπεται η υποχρέωση αντικατάστασης των Φ?Χ αυτοκινήτων, µε άλλα τεχνολογίας εκπομπών καυσαερίωνEURO IV ή µμεταγενέστερης, σε περίπτωση µμεταβίβασης τους µετά την παρέλευση πενταετίας από την ισχύ του νόµου, δηλαδή µετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και την οικονοµική δυσχέρεια των επαγγελµατιών µεταφορέων να αντικαταστήσουν τα φορτηγά τους, µε άλλα νεότερης τεχνολογίας, η ηµεροµηνία ισχύος της σχετικής υποχρέωσης αντικατάστασης µετατίθεται για ένα έτος, ενόψει αµέσου νοµοθετικής ρυθµίσεως».

 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]