Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 1o ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το ΙLME, σε συνεργασία με τονELA  (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Logistics), διοργανώνει το 1ο Διεθνές Forum στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο «τα ευρωπαϊκά standards, οι νέες τάσεις στο global supply chain και ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν στην προσέλκυση επενδύσεων».

To forum θα λάβει χώρα σε έναν από τους εμβληματικότερους χώρους των Αθηνών, στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών. Σ’ ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα διασφάλισης της καινοτομίας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων.

SAVE-THE-DATE-ILME-Intl-Conference_Athens-17-09-2015_.pdf


[ΠΗΓΗ:http://www.supply-chain.gr/]