Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > FRISBEE PROJECT VΙ

The Frisbee project is a European Union funded 4-year Project to provide new tools, concepts and solutions for improving refrigeration technologies along the European food cold chain.

The objective of the FRISBEE (Food Refrigeration Innovations for Safety, consumers’ Benefit, Environmental impact and Energy optimisation along the cold chain in Europe) project is to provide newtools, concepts and solutions for improving refrigeration technologies along the European food cold chain. At all stages the needs of consumer and Europea nindustry will be considered.

 

Στη βιβλιοθήκη των μελών στο φάκελο με την ονομασία «FRISBEE PROJECT» θα βρείτε το παρακάτω αρχείο αναρτημένο:

 

“Needs and expectations of European consumers and industry regarding refrigeration.”

 

 

[ΠΗΓΗ:http://www.frisbee-project.eu/]