Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > 30 ESSENTIAL GUIDES TO THE NEW F-GAS REGULATION PART V

Στη βιβλιοθήκη των μελών στο φάκελο με την ονομασία «30 Guides to the new F-Gas Regulation».,έχουν αναρτηθεί οι τελευταίες έξι οδηγίες:

 

Other Important Information

IS 25 Understanding CO2 thresholds

IS 26 Summary of bans related to new equipment and products

IS 27 Flammability issues

IS 28 The HFC phase down process

IS 29 Low GWP alternatives

IS 30 Index and glossary

 

 [ΠΗΓΗ: http://www.fridgehub.com/]