Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΡΕΟΝ

Σε εφαρμογή Κοινοτικών κανονισμών, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία (ALTEREN AE) το έργο της δημιουργίας βάσης δεδομένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα τύπου “φρέον”, καθώς και την οργάνωση συστημάτων ανάκτησης, ανακύκλωσης και καταστροφής των ελεγχομένων ουσιών. Η εταιρεία ALTEREN απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο στις επιχειρήσεις του κλάδου μας. Το ερωτηματολόγιο είναι απλό και αφορά τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν R-11, R-12, R-22 και πυροσβεστήρες με Halon 1301, 1211, & 2402. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική, αλλά και απαραίτητη για τους συναδέλφους που χρησιμοποιούν τέτοια ψυκτικά μέσα, ώστε να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τη διαθεσιμότητα των υλικών αυτών. Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και το ερωτηματολόγιο.