Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
“Επτά πληγές” στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντοπίζει έρευνα του ΕΒΕ Αθηνών, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Δρακούλης Φουντουκάκος, στο συνέδριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με θέμα “Basel II- Το μέλλον της πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις”.

Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα του Επιμελητηρίου, είναι:
1. Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων δανεισμού, ιδιαίτερα επαχθείς για το μικρό και μεσαίο δανειζόμενο.
2. Υψηλά επιτόκια δανεισμού.
3. Πλημμελής ενημέρωση πελατών από τις υπηρεσίες του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε θέμα συναλλαγής και ιδίως αυτό του δανεισμού.
4. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σειρά εμπόδια στην πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων.
5. Οι τράπεζες απαιτούν μεγάλες εγγυήσεις για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων.
6. Αποτελεί υπερβολή ο δανεισμός κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου ύψους δανειοδότησης να προϋποθέτει την εμπράγματη προσημείωση η υποθήκη των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
7. Κατάργηση της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75 στα δάνεια.
Οι προσαρμογές που θα γίνουν στο τραπεζικό μας σύστημα στα πλαίσια της συμμόρφωσής του στους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, ευνοούν σημαντικά την ανάπτυξη της συνεργασίας τραπεζών και ΜΜΕ, τόνισε ο πρόεδρος.
 (Πηγή ενημερωτικό δελτίο Β.Ε.Π. Νο 57)