Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Διαχείριση των μεταφορών θεωρείται όλο και περισσότερο χρήσιμο εργαλείο στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με έρευνα από την << ομάδα του Αμπερντήν>>, οι  επιχειρήσεις οι οποίες πριν από μερικά χρόνια, ενδιαφέρονταν  μόνο να περιορίσουν τα έξοδα μεταφοράς, τώρα έχουν συνειδητοποιήσει ότι με ένα καλό σύστημα διαχείρισης μεταφορών μπορεί να γίνει αποδοτικότερη ολόκληρη η αλυσίδα. Το σύστημα διαχείρισης μεταφορών δίνει ενημερωμένες πληροφορίες για τα στάδια κάθε παράδοσης και τις πραγματικές δαπάνες της μεταφοράς, οι οποίες είναι ουσιαστικές για την παραγωγή, τα logistics, τις οικονομικές δοσοληψίες και για τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων.

 

Πηγή: e-Cold Facts #8/2006