Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μελετάται το θέμα των απαιτήσεων πιστοποίησης προσωπικού, που θα ασχολείται με τον εντοπισμό διαρροών και / ή  σχετικές επισκευές στα ψυκτικά κυκλώματα ψυκτικών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης (φαινόμενο θερμοκηπίου). Τα αέρια αυτά είναι τα καινούργια τύπου "φρέον", ή όπως είναι η επιστημονική τους ορολογία "υδροφθοράνθρακες" ή "f - gases".  Η ECSLA και η Ένωση έχουν ενεργό συμμετοχή στην εκπόνηση αυτών των κανονισμών.

 

Ποια όμως είναι σήμερα η πρακτική στην Ελλάδα, σχετικά με την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων, τον καθορισμό των προσόντων και τις απαιτήσεις έκδοσης επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες;  Δείτε στη Βιβλιοθήκη μας, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ το ισχύον ΠΔ 87 / 1996.

 

Επίσης, στην Ενότητα ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ μπορείτε να δείτε το νέο Κοινοτικό Κανονισμό 846 / 2006 για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τη πρόταση ECSLA για τις απαιτήσεις πιστοποίησης εντοπισμού / επισκευής διαρροών κυκλωμάτων των ιδίων αερίων.