Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GS1 ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ξεκίνησαν στις 20-6-06 στις Βρυξέλλες οι εργασίες της επιτροπής για τη θεσμοθέτηση κανόνων ιχνηλασιμότητας και χρήσης κατάλληλων εργαλείων (σύστημα GS1).

Κατά τη πρώτη συνάντηση έγιναν από διαφόρους Φορείς πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Η ECSLA έχει ενεργό συμμετοχή σε αυτή την ομάδα εργασίας και θα θέσει θέματα που αφορούν το κλάδο των Ψυγείων.

Όλες οι παρουσιάσεις της 20-6-06 είναι δημοσιευμένες στη Βιβλιοθήκη μας, ενότητα ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ.