Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ο Κοινοτικός κανονισμός 1935/2004, σχετικός με τα υλικά που βρίσκονται σε επαφή με τρόφιμα, μπαίνει σε υποχρεωτική εφαρμογή από τα κράτη - μέλη στις 27-10-2006.

Για τους διακινητές τροφίμων, ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 17 του κανονισμού, που αναφέρει τις εξής απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας υλικών που αφορούν το κανονισμό :

  1. Σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος, η ανάκληση και η πληροφόρηση των καταναλωτών και η κατανομή ευθυνών.
  2. Οι διαχειριστές πρέπει να έχουν σε εφαρμογή συστήματα ελέγχου, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να καθορίσουν από ποιόν παρέλαβαν υλικά συσκευασίας και σε ποιόν τα παράδωσαν. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να δίνεται όταν ζητηθεί στις αρμόδιες Αρχές.
  3. Τα υλικά που αφορούν το κανονισμό αυτό, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Αγορά της Κοινότητας, πρέπει να μπορούν να εντοπιστούν με κατάλληλο σύστημα, το οποίο να επιτρέπει την ιχνηλασιμότητά τους μέσω επισήμανσης ή άλλων σχετικών εγγράφων ή πληροφοριών.

Πολλά Ευρωπαϊκά επαγγελματικά σωματεία σχετικά με τις συσκευασίες έχουν δραστηριοποιηθεί σε εκπονήσεις οδηγιών. Συχνά, οι οδηγίες αυτές συνιστούν εργαλεία ιχνηλασιμότητας, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (άρθρο 17). Οι οδηγίες αυτές πρέπει να εκλαμβάνονται σαν στόχος και όχι σαν υποχρέωση, τουλάχιστον με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Οι τελευταίες προκύπτουν κατόπιν προσεκτικής μελέτης του κανονισμού 1935 / 2004, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στα Ελληνικά στη Βιβλιοθήκη μας, Νομοθεσία, Υλικά Συσκευασίας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα από την ιστοσελίδα http://crl-fcm.jrc.it . Στην ίδια σελίδα, υπάρχει σχετικός οδηγός διαρκούς ενημέρωσης για τα υλικά αυτά και τους κανόνες που τα διέπουν,για την ιχνηλασιμότητά τους. Πατήστε εδώ για να δείτε τον οδηγό (αργεί να ανοίξει).