Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Σύμφωνα με κοινοτική απόφαση, από τις 31-7-2007 μπαίνει σε εφαρμογή ο Κοινοτικός κανονισμός 2005/94/EC, σχετικά με μέτρα κατά της γρίπης των πτηνών, σε όλα τα κράτη - μέλη.

 

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι 30-7-2007 και για την ομαλή μετάβαση στις απαιτήσεις του ως άνω κανονισμού, ψηφίστηκαν από τη Κοινότητα δυο αποφάσεις μεταβατικού χαρακτήρα, οι 2006/415/EC και 2006/416/EC, ενώ καταργείται η απόφαση 2006/135/EC (αντικαθίσταται από τη 2006/415/EC). Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν μέχρι 30-7-2007, ενώ, όπως αναφέρθηκε, από 31-7-2007 μπαίνει σε εφαρμογή η 2005/94/EC.

 

Οι αποφάσεις 2006/415/EC και 2006/416/EC είναι δημοσιευμένες στη Βιβλιοθήκη μας / Νομοθεσία / Γρίπη Πουλερικών, μαζί με μια πολύ χρήσιμη διευκρινιστική εγκύκλιο της ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association).