Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι στατιστικοί πίνακες της USDA (Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ) για την γεωργία που εμφανίστηκαν στην 44η 2ετή αναφορά για την χωρητικότητα των ψυχόμενων αποθηκών, δείχνουν ότι η βιομηχανία ψυγείων δημόσιας χρήσης συνεχίζει να καθορίζει ολόκληρη την βιομηχανία ψύξης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την USDA, τα ψυγεία δημόσιας χρήσης αποτελούν το 75,9% της γενικής χωρητικότητας ψυχρής αποθήκευσης το 2005, το οποίο είναι υψηλότερο από το 74,5% του 2003. Αντιθέτως, η ιδιωτική και ημι-ιδιωτική χωρητικότητα μειώθηκε από 25,4% σε 24,1%.

Στην διάρκεια του χρόνου, ενώ η χωρητικότητα των ψυγείων δημόσιας χρήσης αυξανόταν από 66,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε 69 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ιδιωτική και ήμι-ιδιωτική χωρητικότητα μειώθηκε 22,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε 21,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η χωρητικότητα των ψυγείων δημόσιας χρήσης υπερέβη αρχικά την ιδιωτική και ημι-ιδιωτική χωρητικότητα το 1991 και από τότε, με λίγες εξαιρέσεις, το χάσμα μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής χωρητικότητας αυξάνει σταθερά. Σήμερα τα ψυγεία δημόσιας χρήσης χρησιμοποιούν σχεδόν 48,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περισσότερο χωρητικότητα από τα αντίστοιχα ιδιωτικά. Πατήστε εδώ για την πλήρη έκθεση της USDA.

ΠΗΓΗ IARW COLDFACTS 31-5-06