Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ LOGISTICS

Η Γραμματεία της Ένωσης προσπαθεί πάντα να κρατάει ενήμερα τα μέλη της και τους φίλους της, δημοσιεύοντας ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Από κλαδικό Διεθνές Δελτίο διαλέξαμε τις επόμενες ενδιαφέρουσες καταχωρήσεις :

1. Νέος διάδρομος logistics αναπτύσσεται στην ανατολική Ευρώπη

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις κέντρων logistics. Οι χώρες αυτές πλεονεκτούν λόγω της μεταφοράς σε αυτές παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη Δυτική Ευρώπη, την ανάπτυξη των αγορών logistics, τα χαμηλά κοστολόγια, την ανάπτυξη του κλάδου λιανεμπορίου σε νέες χώρες – μέλη και τη βελτίωση των οδικών δικτύων. Τα παραπάνω αναφέρονται σε αναφορά των Cushman & Wakefield. Σε επίπεδο συγκεκριμένων χωρών και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Πολωνία έχει τα φθηνότερα ακίνητα, η Ρωσία το χαμηλότερο εργατικό κόστος, το Βέλγιο τη καλύτερη πρόσβαση, το Ηνωμένο Βασίλειο τους καλύτερους μεταφορείς και η Αυστρία το καλύτερο κλάσμα “οικόπεδο προς ιδιοκτησία”. Η τάσεις είναι η δημιουργία καινούργιων “διαδρόμων logistics” προς νότο, από τη Κεντρική Ευρώπη μέσω Ρουμανίας και Βουλγαρίας, που θα ενταχθούν στην ΕΕ εντός του 2007. Αναμένεται ότι ο διάδρομος θα φθάσει σε Κωνσταντινούπολη, ενώ ήδη η Τουρκία έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις ένταξης σε ΕΕ.

2. Η αποθήκευση δεν αποτελεί πλέον πρωταρχική λειτουργία στα Ευρωπαϊκά αποθηκευτικά κέντρα.

Η κύρια δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών αποθηκευτικών κέντρων βρίσκεται σε φάση αλλαγής : Η διοίκηση και ο έλεγχος των διερχομένων προϊόντων γίνεται συνέχεια όλο και η πιο σπουδαία δραστηριότητα, εστιάζοντας το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσεων αυτών πέρα από την απλή αποθήκευση. Τα παραπάνω είναι ένα από τα συμπεράσματα που κατέληξε η πρόσφατη μελέτη που έγινε από κοινού από τη Prologis και τη Capgemini και αφορά την ανάπτυξη των αποθηκευτικών δραστηριοτήτων. Σε σχετικά ερωτηματολόγια, το 80% των απαντήσεων έδειξε ότι οι σχετικές επιχειρήσεις είτε θα ξεκινήσουν, είτε θα αυξήσουν δραστηριότητες μεταφορτώσεων (cross – docking) εντός της επόμενης τριετίας.

Η μελέτη αναφέρει περαιτέρω ότι η Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να είναι η βασικότερη τοποθεσία για αποθηκεύσεις, αλλά οι παροχείς υπηρεσιών logistics (3PLs) πιέζονται να κατασκευάσουν νέα κέντρα διανομής πλησιέστερα στο πελατολόγιο των Ανατολικοευρωπαίων πελατών. Μικρότεροι χρόνοι παράδοσης πιέζουν τις εταιρείες να μετακινηθούν πλησιέστερα στους πελάτες τους, πράγμα που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους σε στρατηγικά τερματικά σημεία και σημεία συνδυασμού μεταφορών.

Πηγή : Ενημερωτικό Δελτίο “Cold Connection” Οργανισμού ”International Association of Refrigerated Warehouses”.