Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα μέτρα που πρέπει να παίρνει κάθε επιχείρηση είναι εθελοντικού χαρακτήρα και συνίστανται σε εφαρμογή μιας ελάχιστης δέσμης μέτρων ασφάλειας, εναρμονισμένων με Πανευρωπαϊκά μίνιμουμ στάνταρντς. Σ ε αντάλλαγμα, θα χορηγείται πιστοποιητικό “Ασφαλούς Διαχειριστή Εφοδιαστικής Αλυσίδας” Πανευρωπαϊκής κάλυψης και διάρκειας 3 ετών.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δημοσιευμένη στη Βιβλιοθήκη μας / Νομοθεσία / Ασφάλεια, μαζί με σχετική εγκύκλιο ECSLA, όπου ερμηνεύονται με συντομία οι κανονισμοί.