Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Σημαντικές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη, όσον αφορά τα ψυκτικά αέρια. Αυτές επιγραμματικά έχουν ως εξής :

  1. Υδροχλωροφθοράνθρακες (R-22) : Σύμφωνα με το κανονισμό 2037 / 2000, είχαν χρονοδιάγραμμα το αργότερο μέχρι 2015. Ήδη υπάρχουν πιέσεις, να γίνει επίσπευση το 2010. Η ECSLA αγωνίζεται για παραμονή στο 2015. Υπενθυμίζεται ότι τα αέρια αυτά βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος.
  2. Υδροφθοράνθρακες (π.χ. R-134a) : Σύμφωνα με πολύ πρόσφατο κανονισμό, στα αέρια αυτά (χαρακτηρίζονται σαν "F-gases")  πρέπει να γίνεται διαχείριση ελαχιστοποίησης των απωλειών. Υπενθυμίζεται ότι τα αέρια αυτά έχουν αρνητική επίπτωση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για εγκαταστάσεις με ποσότητες μεγαλύτερες των 300 kg πρέπει να γίνεται επιθεώρηση δικτύου 2 φορές το χρόνο, ενώ στο μηχανοστάσιο πρέπει να υπάρχει σύστημα ανίχνευσης. Η εφαρμογή του κανονισμού αρχίζει τον 7/2007. Οι εργασίες επιθεώρησης και ανάκτησης των αερίων πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένο εσωτερικό ή εξωτερικό προσωπικό. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Η Ολλανδία έχει ήδη εκπονήσει σχετική Νομοθεσία, την οποία και υπέβαλε σαν πρόταση στη Κοινότητα.
  3. Φορτηγά – Ψυγεία : Δεν υπάρχει ακόμα κανονιστική ρύθμιση. Ήδη γίνονται συζητήσεις για εφαρμογή ετήσιας επιθεώρησης κυκλώματος, μαζί με το ΚΤΕΟ. Η Κοινότητα ανέθεσε σε γραφείο συμβούλων (RPA) την εκπόνηση μελέτης, για τα ψυκτικά των φορτηγών. Η RPA πρότεινε τη κατάργηση όλων των αλογονανθράκων και την αποκλειστική χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα φορτηγά από το 2010. Τόσο η ECSLA, όσο και η επιστημονική κοινότητα αντέκρουσαν την άποψη αυτή, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί η πρακτικότητα χρήσης του CO2.
  4. Αμμωνία : Τη στιγμή αυτή γίνονται συζητήσεις, αν η αμμωνία συγκαταλέγεται ή όχι στα εκρηκτικά αέρια. Σχετικά με τα τελευταία, υπάρχουν δυο κοινοτικοί κανονισμοί (94/9/EC & 1999/92/EC), οι οποίοι θα έπρεπε να εφαρμοστούν μέσω Εθνικής Νομοθεσίας από τα κράτη – μέλη μέχρι το 2003. Δόθηκε παράταση μέχρι το 2006. Η Σουηδία και η Ολλανδία ήδη προχωρούν σε νομοθετήματα, όπου χαρακτηρίζουν την αμμωνία εκρηκτική, άρα ακολουθούν και τις απαιτήσεις των ως άνω κανονισμών. Η ECSLA επί του παρόντος προετοιμάζει τη στάση της, κάνοντας επαφές και με άλλους κλάδους τροφίμων που χρησιμοποιούν αμμωνία. Να σημειωθεί, ότι επί του παρόντος, σύμφωνα με τη νόρμα ΕΝ-378, η αμμωνία θεωρείται μόνο τοξική. Σύμφωνα με μελέτη Γάλλου ειδικού, η εφαρμογή των κανονισμών περί εκρηκτικών στην αμμωνία, θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας περίπου 30% (συστήματα ασφαλείας, έλεγχοι, εκπαίδευση προσωπικού κλπ). Υπενθυμίζεται ότι η αμμωνία είναι φυσικό αέριο και έχει μηδενική επίδραση, τόσο στη στοιβάδα του όζοντος, όσο και στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

Όλοι οι κανονισμοί που αναφέρονται στο παρόν, είναι καταχωρημένοι στη Βιβλιοθήκη μας, Νομοθεσία / Ψυκτικά αέρια. Δείτε επίσης στην Ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ άρθρα για την ασφαλή διαχείριση της Αμμωνίας.