Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 19 Κ. 178/2002

Όπως γνωρίζουμε, το άρθρο 19 του κοινοτικού κανονισμού 178 / 2002 καθορίζει τις υποχρεώσεις των υπευθύνων διαχείρισης τροφίμων, σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι κάποια τρόφιμα που διαθέτουν στην αγορά, έχουν κάποιο πρόβλημα για την ασφάλεια των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στη Γερμανία τον 10 / 2005, βρέθηκαν σε Ψυγείο ποσότητες κρέατος που είχαν λήξει και είχαν αλλάξει οι ετικέτες με τις ημερομηνίες λήξης τους. Κατόπιν αυτού του περιστατικού, οι Γερμανικές αρχές ζήτησαν από τη Κοινότητα να τροποποιηθεί το άρθρο 19, με σκοπό να γίνουν αυστηρότερες οι απαιτήσεις, όσον αφορά την ενημέρωση των αρχών, με τη παραμικρή αντίληψη ότι κάποιο προϊόν που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις, πιθανά θα διοχετευθεί στην Αγορά.

Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή η γνώμη της ECSLA επί του θέματος, η οποία με τη σειρά της ζήτησε την άποψη των Εθνικών ενώσεων. Η δική μας Ένωση ανταποκρίθηκε. Πατήστε εδώ για να δείτε τη θέση μας. Παρόμοια θέση πήραν και τα περισσότερα μέλη της ECSLA, άρα ανάλογη ήταν και η θέση της ECSLA στην Επιτροπή. Στις 7-3-06 έγινε η πρώτη σχετική συνάντηση μεταξύ μελών Ευρωπαϊκής επιτροπής, ECSLA και Γερμανών εκπροσώπων, όπου βγήκαν τα εξής συμπεράσματα :

Σε συνέχεια της Γερμανικής πρότασης για τροποποίηση του άρθρου 19, υπάρχουν 3 διαφορετικές λύσεις :

  • Είτε η πλειοψηφία των κρατών – μελών είναι κατά της Γερμανικής πρότασης, οπότε το άρθρο παραμένει ως έχει
  • Είτε η ECSLA θα προωθήσει τον οδηγό υγιεινής της, ο οποίος θα περιέχει σαφείς οδηγίες, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα Ψυγεία σχετικά με τις Αρχές, όταν τα προϊόντα πλησιάζουν τη λήξη τους είτε όταν αντιλαμβάνονται οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα
  • Είτε η πλειοψηφία των κρατών – μελών είναι υπέρ της Γερμανικής πρότασης, οπότε το άρθρο θα τροποποιηθεί. Στη περίπτωση αυτή, οποιοσδήποτε διαχειριστής τροφίμων αντιληφθεί οποιοδήποτε πρόβλημα (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών), ενημερώνει τις Αρχές.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα μέλη της ECSLA να θεσπίσουν σαφείς οδηγίες ιχνηλασιμότητας και ενεργειών που θα γίνονται, σε περιπτώσεις λήξης των αγαθών ή σε οποιαδήποτε άλλη αμφιβολία. Σχετική παράγραφος θα προστεθεί και στο Πανευρωπαϊκό οδηγό Υγιεινής (βλέπε Βιβλιοθήκη / ECSLA). Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις απόψεις των κρατών – μελών και θα αποφασίσει για τη τροποποίηση ή μη του άρθρου 19. Η Ένωσή μας θα επικοινωνήσει σύντομα με τις Αρχές ελέγχων, ώστε να διαμορφωθεί από κοινού η Ελληνική θέση.