Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073 - 2005 ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ο πρόσφατος Κοινοτικός Κανονισμός 2073 / 2005 καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια για συγκεκριμένους μικροοργανισμούς και τους κανόνες εφαρμογής, με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων. Σύμφωνα με το κανονισμό αυτό, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα πληρούν τα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται σε παράρτημά του. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται μέτρα σε κάθε στάδιο της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της λιανικής πώλησης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται στο πλαίσιο των διαδικασιών του συστήματος HACCP και των ορθών πρακτικών υγιεινής.

Ο κανονισμός 2073 / 2005 πλαισιώνει το κανονισμό 852 / 2004 και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού. Η ορθή εφαρμογή του ελέγχεται από τις αρχές σύμφωνα με τον 882 / 2004. Με την εφαρμογή του 2073 / 2005 απόφαση 93/51/ΕΟΚ καταργείται .

Σημειώνεται ότι “μικροοργανισμοί” είναι :

  • Τα βακτήρια
  • Οι ιοί
  • Οι ζυμομύκητες
  • Οι ευρώτες
  • Τα άλγη
  • Τα παρασιτικά πρωτόζωα
  • Οι μικροσκοπικοί παρασιτικοί έλμινθες
  • Οι τοξίνες και οι μεταβολίτες τους

“Μικροβιολογικό κριτήριο” είναι αυτό που καθορίζει το αποδεκτό ενός προϊόντος, μιας παρτίδας τροφίμων ή μιας διαδικασίας, με βάση την απουσία, την παρουσία ή τον αριθμό των μικροοργανισμών ή ποσότητα τοξινών ανά μονάδα μάζας, όγκου, επιφάνειας ή ανά παρτίδα.

Ο κανονισμός 2073 / 2005 εφαρμόζεται από 1-1-2006 και είναι δημοσιευμένος στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας / Νομοθεσία / ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 178 - 852 - 853 - 854 - 882 - 2073 ΕΚ.