Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΕΣ)

Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το περασμένο Γενάρη να αναβάλλει για την 1-1-2009 την απαίτηση για χρήση αποφλοιωμένης στρογγυλής ξυλείας για τα υλικά ξύλινης συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στη Κοινότητα (περιλαμβάνονται και ξύλινες παλέτες). Υπενθυμίζεται ότι η απαίτηση αυτή είχε καθοριστεί για την 1-3-2006 (Οδηγία 2005 / 15 / ΕΚ).

Με δυο λόγια, το θέμα έχει ως εξής :

Από το 2000, για όλη τη Κοινότητα (εκτός Ελβετίας), καθορίστηκαν για τις ξύλινες συσκευασίες (περιλαμβάνονται και παλέτες) οι εξής απαιτήσεις:

  • Το ξύλο πρέπει να είναι είτε θερμικά επεξεργασμένο ή καπνισμένο με βρωμιούχο μεθύλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία ISPM15
  • Το ξύλο πρέπει να φέρει επισήμανση όπου να αναφέρεται ο κωδικός ISO της χώρας, ο κωδικός που φέρει ο παραγωγός από τον Εθνικό Οργανισμό Φυτικής Προστασίας, ό κωδικός που να δηλώνει ποια διαδικασία ακολουθήθηκε (θερμική ή καπνισμός) και το σύμβολο IPPC (λογότυπο και πλήρης 15ψήφιος κωδικός μετά την 1-1-2008).
  • Από 1-1-2009, όλα τα υλικά ξύλινης συσκευασίας (άρα και παλέτες) που εσάγονται στη Κοινότητα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από στρογγυλή αποφλοιωμένη ξυλεία.

Ο Οδηγία που αφορά τα μέτρα κατά της εισαγωγής στη Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα (2000/29/ΕΚ), καθώς και η Οδηγίες 2005 / 15 / ΕΚ & 2006 / 14 / ΕΚ που αφορά τη τροποποίηση (αναβολή απαίτησης αποφλοίωσης μέχρι 1-1-2009) είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα μας / Νομοθεσία / ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ